Ποιοτικός έλεγχος

Στο Γύρο της Αριστοτέλους εφαρμόζουμε το πρότυπο ISO 22000 για την ασφάλεια των τροφίμων και πιστοποίηση για τον μικροβιολογικό έλεγχο των προϊόντων μας απ’ το διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου τροφίμων EUROLAB.

Ο-Γύρος-της-Αριστοτέλους-Βεβαίωση-ποιοτικού-ελέγχου-Eurolab